Rabu, 10 Agustus 2016

Wanita Yang Dicintai ALLAH, apakah kamu termasuk? yuk dilihat dan inilah ciri-cirinya.

Ciri-Ciri Wanita Yang Dicintai ALLAH

Dicintai manusia tentunya sudah menjadi hal biasa, tapi bagaimana jika yang mencintai adalah Allah?

Sungguh, itu adalah impian semua muslim dan muslimah di muka bumi ini. Dan tentunya setiap wanita muslimah ingin menjadi ahli surga dan dicintai ALLAH SWT.

 

Dan sebelum kita berharap dicintai oleh ALLAH, Kita pun harus mencintai ALLAH terlebih dahulu yaitu dengan cara taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara ciri-ciri wanita yang dicintai ALLAH adalah :

1. Bertakwa.

2. Beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-
Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat,
dan beriman kepada takdir yang baik maupun
yang buruk.

3. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak
disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya,
mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa
di bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang
mampu.

4. Ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-
akan melihat Allah, jika dia tidak dapat melihat
Allah, dia mengetahui bahwa Allah melihat
dirinya.

5. Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah,
tawakkal kepada Allah, mencintai Allah dan
Rasul-Nya, takut terhadap adzab Allah, mengharap
rahmat Allah, bertaubat kepada-Nya, dan
bersabar atas segala takdir-takdir Allah serta
mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan
kepadanya.

6. Gemar membaca Al Quran dan berusaha
memahaminya, berdzikir mengingat Allah ketika
sendiri atau bersama banyak orang dan berdoa
kepada Allah semata.

7. Menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar
pada keluarga dan masyarakat.
8. Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak
yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk, serta
berbuat baik terhadap hewan ternak yang dia
miliki.

9. Menyambung tali persaudaraan terhadap
orang yang memutuskannya, memberi kepada
orang, menahan pemberian kepada dirinya, dan
memaafkan orang yang mendzaliminya.

10. Berinfak, baik ketika lapang maupun dalam
keadaan sempit, menahan amarah dan
memaafkan manusia.

11. Adil dalam segala perkara dan bersikap adil
terhadap seluruh makhluk.

12. Menjaga lisannya dari perkataan dusta,
saksi
palsu dan menceritakan kejelekan orang lain
(ghibah).

13. Menepati janji dan amanah yang diberikan
kepadanya.

14. Berbakti kepada kedua orang tua.

15. Menyambung silaturahmi dengan karib
kerabatnya, sahabat terdekat dan terjauh.

Allah Taala berfirman :
dan barangsiapa taat kepada Allah dan
Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke
dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-
sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. (QS. An Nisa :
13).

Demikian beberapa ciri-ciri wanita Ahli Surga dan dicintai Allah semoga kita termasuk salah satunya, aamiin ya robal'alamin.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Wanita Yang Dicintai ALLAH, apakah kamu termasuk? yuk dilihat dan inilah ciri-cirinya.

0 komentar:

Posting Komentar